Er du mellem 15 og 18 år?

Er du mellem 15 og 18 år, er du også velkommen i Joe's Boxing Gym. Du kommer til at træne på samme vilkår som alle andre og du skal derfor være fysisk moden og kunne modtage instruktioner fra en træner.

Indmeldelse og samtykke fra forældre


Hvis du gerne vil meldes ind, vil du få udleveret en seddel, som skal gennemlæses af dig og dine forældre og derefter underskrives af dine forældre eller værge. Du kan kun blive medlem såfremt dine forældre eller anden værge giver deres samtykke.

Forbehold og vurdering

Fysisk sker der meget med kroppen i teenage-alderen, f.eks. er alle knogler og led ikke vokset helt sammen endnu.

Er du mellem 15 og 18 år og ønsker at melde dig ind, skal du derfor komme til en obligatorisk prøvetime, hvorefter det vurderes om et medlemskab kan oprettes. Hvis det vurderes at du fysisk stadig fremstår som i "voksealderen" eller at det vurderes at man ikke er klar og moden, vil du få et venligt afslag, men med besked om, at vi meget gerne vil se dig igen om måske et års tid.