Medlemsbetingelser

Betingelserne er gældende for alle medlemskaber

 

1. Generelt

Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskab hos Joes Boxing Gym ApS, Grysgårdsvej 5, 2400 København NV, CVR-nr. 39824833 (herefter JBG).

 

2. Medlemskaber

En oversigt over gældende medlemskaber og priser, kan til enhver tid findes på hjemmesiden her: https://www.joesboxinggym.dk/priser

Et medlemskab hos JBG er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Kvittering for indmeldelse og evt. abonnementsaftale fremsendes på mail.

 

2.1. Månedsabonnement (PBS-medlemskab)

Ved oprettelse af et månedsabonnement med betaling via PBS, tilmeldes aftalen automatisk betaling, og der betales forud for en abonnementsperiode (en måned) indtil aftalen for automatisk betaling er oprettet. Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket den første i hver måned. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr.

Månedsabonnementer fortsætter indtil de opsiges og opsigelsesperioden er udløbet.

 

2.2. Kontant medlemskab

Ved oprettelse af et kontant medlemskab, herunder klippekort, betales medlemskabet samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode på én gang.

Det er ikke muligt at få delvis eller fuld refundering af forudbetalte medlemskaber. Undtaget herfra er klippekort hvor tilbageværende klip kan konverteres til PBS abonnement.

 

2.3. Umyndige medlemmer og alderskrav

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun oprettes med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af umyndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Ved manglende betalinger eller gæld til JBG indestår den gældende værge for det fulde beløb.

 

2.4. Medlemskab i bero

Det er muligt at sætte sit medlemskab i bero (pause) én gang årligt. Det skal meddeles JBG via vores website www.joesboxinggym.dk/bero, med angivelse af den periode abonnementet ønskes i bero. Der vil blive opkrævet et gebyr jævnfør de gældende priser – se website www.joesboxinggym.dk/priser.

Medlemskabet kan sættes i bero imellem 1 og 6 måneder og starter automatisk op igen ved bero-periodens slutdato.

 

3. Betaling

Betaling kan ske via automatisk via PBS eller MobilePay til nummer 54059.

Ved månedsabonnement tilmeldes din betaling automatisk til PBS.

Vælger du at betale via PBS, binder du dig for 2 måneder, derefter gældende regler for opsigelse.

Perioden fra oprettelse af månedsabonnement frem til at PBS-aftalen træder i kraft betales kontant ved indmeldelse.

Såfremt du ikke melder dig ud, fortsætter dit medlemskab automatisk.

 

4. Opsigelse af abonnement

4.1. Opsigelse af månedsabonnement

Jævnfør betingelserne sker udmeldelsen med udløb af indeværende måned plus efterfølgende måned regnet fra den dato udmeldelsen er modtaget.

Sletning eller afvisning af PBS-aftalen i medlemmets bank, anses ikke for en gyldig opsigelse og abonnementet fortsætter. Medlemmet vil da i stedet modtage et girokort med posten.

I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise dokumentation herfor.

 

4.2. Opsigelse af kontantmedlemskaber og klippekort

Kontante medlemskaber skal ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Klippekort udløber når klippene er opbrugt eller tre år efter købstidspunktet.

 

5. Kontaktoplysninger

Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail og dansk telefonnummer.
Ved oprettelse af månedsabonnement skal yderligere oplyses CPR-nummer og bank oplysninger (registreringsnummer og kontonummer).
Hvis kontakt eller bank-oplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles JBG. Det er medlemmets ansvar, at JBG til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Medlemmets personoplysninger opbevares i en database, til hvilken kun ansatte hos JBG har adgang. Kun Ledelsen i JBG har adgang til at se og ændre medlemmers CPR-nummer i databasen.

JBG benytter medlemmets kontaktoplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail og SMS, angående medlemskabet og eventuelt manglende betaling heraf.

 

6. Ordensregler

Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af JBG personale skal altid følges.

Du kan træne i det tøj, der føles bekvemt for dig. Det kan f.eks. være en t-shirt og et par shorts eller tights. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. Der skal anvendes rene sko der er beregnet til indendørstræning og som ikke har været anvendt udendørs.

JBG er røgfrit område.

Gældende retningslinjer for rengøring og god hygiejne skal følges.

 

7. Værdigenstande

JBG bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 

8. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos JBG.

JBG anbefaler, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. JBG tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

9. Udelukkelse af medlem

JBG kan til enhver tid - og med øjeblikkelig virkning - afbryde enhver aftale om medlemskab hvis gældende regler eller anvisninger fra JBGs personale ikke overholdes. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

 

10. Ændring af medlemsbetingelser

JBG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i holdplanlægningen og åbningstider uden forudgående varsel.

 

11. Prisændringer

Prisændringer meddeles på e-mail og kan tidligst træde i kraft efter en periode svarende til opsigelsesvarsel på gældende abonnement.

 

12. Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement via website har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.